Tarjoa yhdeksäsluokan päättävälle nuorelle kesätyö!