Työkalut kerhonohjaajalle

Ohjaajana annat tilaa kerholaisten omalle osaamiselle, oppimiselle ja luovuudelle. Mutta entä sinä itse? Kuinka voit kehittyä ohjaajana ja luoda viihtyisän kerhon? Tältä sivulta saat tietoa sekä materiaaleja ohjaamisen avuksi.

Kerhonohjaaminen on harrastus, mutta siitä saa myös työkokemusta. Ohjaamisen antamia taitoja ei kannata vähätellä. Sinä kannat kerhonohjaajana päävastuun kerhon kokoontumisista. Sinä vastaat kerholaisten tekemisistä ja olet heille roolimallina. Kaikelle tälle nostaa kuka tahansa työnantaja hattua. Onkin fiksua pyytää 4H-yhdistyksestä todistus kerhonohjaajana toimimisesta.

Vinkkejä ohjaajana toimimiseen saat kerran kuukaudessa lähetettävästä Kerhomeili-uutiskirjeestäTutustu uusimpaan Kerhomeiliin, ja tilaa Kerhomeili itsellesi täältä.

TOP-tehtäväsivusto

Kerhoissa toimitaan ajatuksella, Tekemällä Oppii Parhaiten eli TOP. Ideana on se, että kokeillaan ja opitaan itse tekemällä. Näin hankittu oppi kantaa pitkälle ja jää mieleen. Tästä kannattaa kertoa myös kerholaisille.

TOP-tehtäväsivusto avaa kerhotoiminnalle aivan uudenlaisen maailman. Kerhot tulevat näkyviksi myös verkossa. Ohjaajana voit nyt avata kerhollenne oman ryhmän, jossa voitte keskustella omalla kerhoporukalla. Lapset voivat palauttaa TOP-tehtäviä sivustolle ja katsoa, mitä muut 4H-kerholaiset eri puolilla Suomea ovat askarrelleet, nikkaroineet ja kokkailleet. Voit kannustaa ja kommentoida kerholaistesi tuotoksia sivustolla ja saada ideoita muiden kerhojen puuhista.

Mikään ei ole parempaa kuin lauma innostuneita lapsia!

Osaava kerhonohjaaja -koulutuksesta saat digitaalisen osaamismerkin, todistuksen ja opintopisteita

Kerhonohjaajat ovat poikkeuksetta innostuneita harrastuksestaan. Innostus ja halu touhuta lasten kanssa kantavat ohjaamisessa pitkälle. Parhaiten sinut kerhonohjaajan uran alkuun siivittää kuitenkin osallistuminen Osaava kerhonohjaaja -koulutukseen. Se antaa varmuutta ja eväitä omaan ohjaamiseesi. Koulutus on tarkoitettu yli 13-vuotiaille nuorille. Koulutuksesta saat digitaalisen osaamismerkin, todistuksen ja opintopisteitä.

Kerhonohjaajana toimimisesta saat opintopisteitä

Oma 4H-yhdistyksesi ohjaa sinua opintopisteiden hakemisessa.

4H-kerhonohjaajana toimiminen (4 op)

Vaadittavat suoritukset:

  • 4H-kerhon ohjaaminen vähintään 10 kertaa
  • Rekisteröityminen TOP-tehtäväsivustolle
  • Päiväkirjan täyttäminen (kerhokauden toimintasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, osallistujatiedot…)
  • Yhdistyksen vaatimat raportit (esimerkiksi työtuntilistat)
  • Näyttönä yhden kerhokerran ohjaaminen ja palautekeskustelu TAI arviointikeskustelu 4H-yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

Osaava kerhonohjaaja -opas

Osaava kerhonohjaaja -opas on jokaisen kerhonohjaajan käsikirja ryhmien ohjaamiseen. Sitä käytetään myös kerhonohjaajien koulutuksessa. Ohjaajan roolit ja tehtävät, ryhmän muodostuminen, kerhon toiminnan suunnittelu. Kun joku asia askarruttaa, ota opas esiin.

Toiminnan suunnittelu

Hyvän suunnittelun avulla toteutat monipuolisen ja mielenkiintoisen kerhokauden, jollaisesta kukaan kerholainen ei halua jäädä paitsi. Suunnittelulla varmistat kerhokertojen menevän oikean tekemisen ja kivan yhdessäolon merkeissä. Huonon suunnittelun huomaavat kerholaisetkin, jotka siitä turhautuneina alkavat riehua, marmattaa ja jäävät pois kerhosta. Toimintasuunnitelma tehdään kerhon päiväkirjaan.

Kerhossa on, Hei hulinaa!

Mitä tehdä jos ryhmä on iso ja tila pieni? Miten puutun kiusaamiseen? Miten saan hiljaiset ja vetäytyvät lapset mukaan? Hei hulinaa -opas ja Hulinakortit auttavat! Hulinaoppaassa annetaan paljon käytännönläheisiä vinkkejä haasteellisten kerhotilanteiden ratkaisuun. Hei hulinaa -opas kuuluu siis ehdottomasti jokaisen kerhonohjaajan reppuun.

Leikitään yhdessä

Mitä olisi kerho ilman leikkiä? Leikki kannattaa ottaa jokaisen kerhokerran ohjelmaan! Se kasvattaa hyvää yhteishenkeä ja sosiaalisuutta. Leikki on myös omiaan purkamaan liiallista energiaa ennen muun kerhopuuhan aloittamista. Leikkiminen voi olla myös yksi keino hankalien kerhotilanteiden ehkäisemiseen. Jos tuntuu että oma leikkivarastosi on käytetty tyhjiin, uusia ideoita löydät Leikitään yhdessä -oppaasta.

Ohjaajan kannattaa keksiä kivoja pelejä ja hauskaa tekemistä. Sitten meille kerholaisille ei tule tylsiä hetkiä.

Teemakerhoja

4H-kerhojen lisäksi voit ohjata myös teemakerhoja. Niiden ohjaamiseen on räätälöity oppaat, joihin on laadittu valmiit sisällöt jokaiselle kerhokerralle. Teemakerhot kokoontuvat vähintään kuusi kertaa, ja ne keskittyvät aina yhden aihepiirin ympärille. Valmiiden oppaiden avulla ohjaaminen onnistuu varmasti.

Kerhon turvallisuussuunnitelma

Turvallisuuden takaaminen on kerhotoiminnassa tärkeää. Ohjaajan tulee miettiä toiminnan riskejä sekä tehdä kerholle turvallisuussuunnitelma yhdessä 4H-yhdistyksen työntekijän kanssa. Turvallisuussuunnitelma pohja löytyy kerhon päiväkirjasta.

Hyvä kerho on sellainen, jossa kaikilla on hyvä olla.

Kun kerhossasi on kävijöitä, on selvää, että olet varmasti onnistunut ainakin suurimmassa osassa tekemisistäsi. Muista siis kiittää myös itseäsi onnistuneesta kerhonohjauksesta.