Kimppakalaasit

Kimppakalaasit – Village Feast

Tulevat tapahtumat:

Vuonna 2023:

 • Karunan kerhon kalastustapahtuma Karunan Kalliorannassa 25.4.
 • Nuorten istutuspäivä 10.5.
 • Lasten lähiruokapäivä Sauvon kunnan leirillä 7.6.
 • Sienikurssi retkeillen 28.8.
 • Sieniruokakurssi 14.9.

Vuonna 2022:

 • Village Feast-talvipäivä Ahtelassa 23.2.2022
 • Striimatut kansainväliset työpajat
 • Tutustumisretki Kamparsin Luomutilalle Karuna Sauvo
 • Kimppakalaasit -ruokajuhlat Miinanpäivillä Naantali
 • Villiyrttikurssi Turku
 • Kansainvälinen leiri Turku
 • Kansainvälinen vierailu Itävaltaan
 • Sienikurssi ja sieniruokakurssit Lieto
 • Kimppakalaasit -päätösjuhla

Nuorten kansainvälistyminen ja ekologiset ruokavalinnat

Paikallista ekologista ruokaa kansainvälisen toiminnan kautta

1.3.2020-31.12.2022


HANKKEEN TAVOITTEET:

1. Vahvistetaan käytännönläheisesti osallistujien tuntemusta oman kotimaansa ja varsinkin lähialueensa ekologisen ruokakulttuurin perinteistä, mahdollisuuksista ja tuottajista.

• Kasvatetaan villiruoan käytön tuntemusta ja osaamista, jota me voimme hankkeen avulla jakaa eteenpäin.

• Kursseilla ja työpajoissa on mukana ohjaajia esimerkiksi saariston kalastusalueelta, metsästysseurasta ym.

• Lisätään kansainvälisin keinoin ekologisen lähiruoan arvostusta esimerkiksi opettelemalla valmistamaan eri maiden kasvispainotteisia ruokia.

• Aktivoidaan perinteisten luontoystävällisten menetelmien taitajia mukaan hankkeeseen.

• Opastetaan ja aktivoidaan koti - ja parvekeviljelyä muun muassa vertaisoppimalla ja kursseilla.


2. Lisätään osallistujien yhdenvertaisuutta ja verkostoitumista myös yli oman maan rajojen, sekä aktivoidaan heitä osallistumaan kansainväliseen ja monikulttuuriseen (interkulttuuriseen) toimintaan.

• Aktivoidaan hankkeeseen mukaan erilaisia kulttuuritaustoja omaavia osallistujia.

• Tuetaan osallistujia vertaisoppimisen kautta jakamaan omaa osaamistaan muille, ja osallistumaan itse kansainvälisten ja maahanmuuttajataustaisten ohjaamiin työpajoihin.

• Annetaan osallistujille mahdollisuus tutustua vieraaseen ruokakulttuuriin ja tekemisen tapoihin hankkeen tapahtumissa ja vierailumatkoilla.


3. Edistetään kestävää kehitystä antamalla nuorille ja muille hankkeeseen osallistuville keinoja ja tietoa siitä, miten yksittäinen ihminen voi yhdessä muiden kanssa konkreettisesti ja omin ekologisin teoin vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen.

• Vaikutetaan kulutustottumuksiin ja elämäntapaan opettelemalla erilaisia ekologisia vaihtoehtoisia malleja arkeen. Esimerkiksi minimoidaan ruokahävikkiä ostamalla ja valmistamalla ruokaa vain tarvittava määrä, ja kiinnitetään huomiota omiin ruokailutottumuksiin.

• Kehitetään ja harjoitellaan yhdessä eri maiden koti- ja parvekeviljelyn mahdollisuuksia.

• Kursseilla kokeillaan uusia, hauskoja kokkausideoita ekologiseen ruoanvalmistukseen.


HANKKEEN TOIMENPITEET:

• Hankeinfot

• Kurssit

• Työpajat

• Tutustumisretket ekologisiin kohteisiin

• Kansainväliset kestävän kehityksen leirit

• Kimppakalaasit

• Kimppakalaasin järjestäminen hankkeen tulosten esittelemiseksi ja projektin päätösjuhlaksi.


Hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani on LAG Südburgenland Plus Itävallasta.

Rahoitus

Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistysten yhteistyönä toteutettavan Kimppakalaasit-hankkeen kustannusarvio on 69 336 euroa, josta julkinen tuki on 75 % ja 4H-yhdistysten yksityinen rahoitus 25 %. EU-osuus julkisesta tuesta on 42


Kimppakalaasit hankkeessa tapahtuu: